วิธีการเคลมสินค้า

          1. ส่งอีเมล์แจ้งคืนสินค้ามาที่ e-mail : chaserviceshop@gmail.com 

          2.  ทางเรา thaielec4you.com ตอบอีเมล์ และแจ้งขั้นตอนการเคลม   

          3. ขั้นตอนการเคลมสินค้า

          4. ลูกค้ารับสินค้า

          ขั้นตอนการเคลมสินค้า

          1. ติดต่อเรา thaielec4you.com เพื่อแจ้งปัญหาเกี่ยวกับสินค้า โดยส่งเมล์แจ้งเคลมสินค้ามาที่ chaserviceshop@gmail.com ระบุหัวเมล์ว่า”แจ้งเคลมสินค้า ออเดอร์ 1XXXX” และระบุอาการเสียมาในอีเมล์

          2. หลังจากที่ส่งเมล์มา จะมีพนักงานตอบเมล์โดยแจ้งขั้นตอนการเคลมกลับภายใน 1 วันทำการ (เว้นเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

          3. ขั้นตอนการเคลมสินค้า หากสินค้าอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่ได้ระบุไว้ ทางเรา thaielec4you.com จะทำการเคลม หรือเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ภายในระยะเวลา 7 วันทำการ (ไม่นับเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

          4. ลูกค้ารับสินค้า ทางเราจะทำการส่งสินค้า ภายในระยะเวลา 7 วันทำการ (ไม่นับเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

*หมายเหตุ: กรณีที่ท่านได้รับสินค้าไม่ถูกต้อง ทางเรา thaielec4you.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนคืนสินค้า หากพบว่าสินค้าถูกแกะออกจากกล่อง เกิดความชำรุด หรือไม่สามารถใช้งานได้