สมัครสมาชิก

1.สมัครสมาชิก  ——–> สมัครด้วยการลงทะเบียนบัญชีอีเมล์ หรือ บัญชี Facebook / 2. Login เข้าสู่ระบบ

          thaielec4you.com มีการจัดทำระบบบัญชีของลูกค้า เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ และติดตามสถานะของสินค้าที่สั่งซื้อ รวมไปถึงการบันทึกข้อมูลเพื่อความสะดวก ของลูกค้าในการซื้อสินค้าครั้งถัดไป ซึ่งท่านสามารถสมัครสมาชิกได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

 หน้าแรก Home Page  จะมีวิธีการสมัครสำหรับสมาชิกเพื่อเข้าสู่ระบบ อยู่ 2 วิธี ให้ท่านเลือก

          วิธีที่ 1. จากภาพที่1 ในกรอบที่ 1 ท่านสามารถสมัครสมาชิกโดยการใช้บัญชี e-mail หรือ

          วิธีที่ 2. จากภาพที่1 ในกรอบที่ 2  ท่านสามารถสมัครสมาชิกโดยผ่านบัญชี facebook

ภาพที่1

          หากท่านเลือกวิธีที่ 1. จากภาพที่1 ในกรอบที่ 1 ท่านสามารถสมัครสมาชิกโดยการใช้บัญชี e-mail  จะแสดงหน้าบัญชีสมาชิก ภาพที่ 2

 กรอกข้อมูล *อีเมล์แอดเดรส  และ *รหัสผ่าน  และ กดปุ่มลงทะเบียน

ภาพที่ 2

          หากท่านเลือกวิธีที่ 2. จากภาพที่1 ในกรอบที่ 2  ท่านสามารถสมัครสมาชิกโดยผ่านบัญชี facebook  จะแสดงหน้า login  ภาพที่ 3

กรอกข้อมูลบัญชี facebook  และ รหัสผ่าน และกดปุ่มเข้าสู่ระบบ

ภาพที่ 3