ป้ายแสดงผล

          ป้ายแสดงผล สามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นป้ายแสดงผลต่าง ๆ ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ป้ายแสดงเวลา  ป้ายจับเวลา  ป้ายบัตรคิว ( แบบมีเสียง )  ป้ายตัวเลขบัตรคิว ป้ายสกอร์บอร์ด และอื่น ๆ ที่มีการแสดงผลแบบ 7 Segment หลายขนาด โดยมีขั้นตอนการผลิตทำทั้งในส่วนไมโครคอนโทรลเลอร์ และการเขียนโปรแกรมควบคุม เพื่อให้สอดคล้องกับการนำไปประยุกต์ใช้งานตามที่ลูกค้าต้องการ

รายละเอียดตัวเลข 7 Segment มีหลายขนาดดังนี้